Zwiększenie aktywności fizycznej u osób po zawale serca przedłuża życie

Przeprowadzono badanie, które wykazało, że zwiększenie aktywności fizycznej po przebyciu zawału serca przedłuża życie!

W analizie przyjęto, że wystarczający poziom aktywności fizycznej, to co najmniej 30-minutowa aktywność 2 razy w tygodniu. Na tej podstawie pacjentów podzielono na tych stale nieaktywnych fizycznie, pacjentów zwiększających aktywność fizyczną w ciągu roku, pacjentów zmniejszających aktywność fizyczną w ciągu roku oraz pacjentów aktywnych fizycznie na stałym poziomie.

Na podstawie trwającej kilka lat obserwacji ponad 22 tyś. pacjentów po pierwszym zawale serca, biorąc pod uwagę w analizie wiele zmiennych (w tym stopień uszkodzenia mięśnia sercowego po zawale, leczenie farmakologiczne, palenie papierosów i in.), stwierdzono, że śmiertelność w grupie osób stale aktywnych fizycznie w rok po zawale serca w porównaniu do tych nieaktywnych była o 71% niższa.

Chorzy, którzy zmniejszyli poziom swojej aktywności fizycznej w ciągu roku po przebytym zawale mięśnia sercowego mieli o 36% wyższą śmiertelność w porównaniu do pacjentów, którzy utrzymywali aktywność fizyczną na podobnym poziomie.

Pacjenci po zawale serca, którzy zwiększyli swoją aktywność fizyczną w porównaniu do tych którzy pozostawali nieaktywni fizycznie mieli o 59% zmniejszoną śmiertelność w czasie obserwacji.

Dodatkowa analiza wśród pacjentów z pozawałowym uszkodzeniem mięśnia sercowego (z niewydolnością serca), wykazała większą korzyść z wysokiej oraz zwiększonej aktywności fizycznej w grupie chorych z większym uszkodzeniem mięśnia sercowego po przebytym zawale serca w stosunku do osób z mniejszym uszkodzeniem serca po zawale.

To badanie pokazuje, że utrzymywanie aktywności fizycznej (co najmniej 2 razy w tygodniu po 30 minut), a także jej zwiększenie w ciągu roku od przebycia zawału serca wiąże się ze zmniejszeniem śmiertelności w kolejnych latach.

Aktywność fizyczna ma bardzo duże znaczenie w zmniejszaniu śmiertelności u osób z uszkodzeniem mięśnia sercowego po przebytym zawale serca.

 

Przebycie zawału serca nie jest przeciwwskazaniem do aktywności fizycznej, ale jeśli pacjent lub jego bliscy mają jakiekolwiek wątpliwości co do aktywności fizycznej, należy wyjaśnić ze swoim lekarzem.

 

Źródło: Ekblom O, Ek A, Cider A et al. Increased Physical Activity Post–Myocardial Infarction Is Related to Reduced Mortality: Results From the SWEDEHEART Registry. J Am Heart Assoc. 2018;7:e010108. DOI: 10.1161/JAHA.118.010108