Wpływ nadciśnienia tętniczego na zaburzenia funkcji poznawczych i otępienie

Przeprowadzone badania wskazują, że obecność nadciśnienia tętniczego w średnim wieku jest czynnikiem wpływającym na zwiększenie prawdopodobieństwa występowania zaburzeń funkcji poznawczych i otępienia (zarówno typu alzheimerowskiego, jak i naczyniowego) u osób w wieku podeszłym. Jednak dowody na ochronne działanie leczenia hipotensyjnego są bardzo nieliczne i sprzeczne. Podsumowanie kilkunastu badań oceniających wpływ różnych leków przeciwnadciśnieniowych na występowanie otępienia i zaburzeń funkcji poznawczych wykazało, że obniżanie ciśnienia tętniczego wpływa na zmniejszenie częstości rozwoju i ryzyka upośledzenia funkcji poznawczych oraz otępienia o 9%. Wyniki jednego badania wskazały, że osiągnięcie lepszej kontroli ciśnienia tętniczego w czasie 4 lat zmniejsza progresję drobnych zmian istoty białej mózgu i ograniczenie globalnych funkcji poznawczych.

Są to kolejne argument za potrzebą skutecznego leczenia nadciśnienia tętniczego.