Pomiar ciśnienia tętniczego w domu

Zmienność wartości ciśnienia tętniczego jest normalnym zjawiskiem. Ciśnienie tętnicze zmienia się w zależności od pory dnia, poziomu zmęczenia, przyjmowanych posiłków, ilości przyjmowanych płynów, zdenerwowania, aktywności, stosowania niektórych leków, których działanie wpływa na ciśnienie tętnicze.

Pomiarów należy dokonywać urządzeniami naramiennymi, ważny jest odpowiedni rozmiar mankietu w zależności od obwodu ramienia.  Jego niedobranie może zafałszowywać wyniki. Aparaty nadgarstkowe nie są zalecane – są mniej dokładne.

Pomiaru dokonuje się na kończynie górnej, na której ciśnienie jest wyższe –  bo wartości ciśnienia tętniczego mogą być różne na kończynach.

Badanie ciśnienia powinno się odbywać w cichym pomieszczeniu po 5-minutowym odpoczynku, siedząc, ze wspartymi stopami i plecami oraz opartym ramieniem, mankiet należy umieścić na poziomie serca. W czasie każdego pomiaru powinny być wykonane dwa pomiary ciśnienia w odstępach 1–2-minutowych, zapisać należy obydwie wartości.

Przed wizytą u lekarza zaleca się dokonywanie pomiarów przez 6–7 kolejnych dni, rano i wieczorem, przed posiłkami i przed przyjęciem leków. Notatki ciśnień należy przedstawić lekarzowi w czasie wizyty.