Pomiar ciśnienia tętniczego w domu – sytuacje szczególne

U osób z zaburzeniami rytmu, w tym migotaniem przedsionków, wyniki podawane przez ciśnieniomierze automatyczne mogą być zafałszowane.

Pojawienie się znacznika arytmii nie musi oznaczać poważnego stanu, ciśnieniomierz nie służy do rozpoznawania arytmii.

U osób u których sam pomiar wywołuje niepokój, które kilka- kilkanaście razy sprawdzają ciśnienie w ciągu dnia, sam pomiar może prowadzić do wzrostu ciśnienia, u takich osób wskazane może być zaprzestanie sprawdzania ciśnienia w domu – należy to przedyskutować ze swoim lekarzem

Nie należy dokonywać pomiarów w sytuacjach stresujących.

Wartości ciśnienia tętniczego w pomiarach samodzielnych nie powinny służyć do doraźnej (samodzielnej ) modyfikacji leczenia, jeśli nie zostało to wyraźnie zalecone przez lekarza, może to prowadzić do znacznych wahań ciśnienia tętniczego.