Migotanie przedsionków – informacje podstawowe

Migotanie przedsionków jest najczęściej występującą arytmią, częstym powodem uczucia kołatania serca. Migotanie przedsionków jest często oznaczane skrótem AF (z ang. Atrial Fibrillation).

W zdrowym sercu impuls rozpoczynający skurcz przedsionków a następnie komór powstaje w jednym miejscu (tzw. węzeł zatokowy). W migotaniu przedsionków bardzo wiele impulsów powstaje jednocześnie w różnych miejscach przedsionków, chaotycznie, to powoduje, że przedsionki nie kurczą się (nie ma ich uporządkowanej pracy) a do komór przechodzą tylko niektóre z tych impulsów, również bardzo chaotycznie. Wywołuje to szybkie i nierówne bicie serca i może być odczuwane jako kołatanie serca (więcej o objawach migotania przedsionków – tutaj).

Tendencja do takiego zaburzonego powstawania impulsów w wielu miejscach przedsionków (czyli do migotania przedsionków) jest większa w sercu “zniszczonym” chorobami przewlekłymi- najczęściej wieloletnim nadciśnieniem tętniczym, niewydolnością serca, chorobą wieńcową, wadami zastawek serca. Występowaniu migotania przedsionków sprzyja również np. otyłość, czy bezdech w czasie snu. Migotanie przedsionków może być również objawem problemów z tarczycą.

Na podstawie zakończonego w Polsce w 2019r. badania wiadomo, że 23 proc. populacji Polski powyżej 65. roku życia cierpi na migotanie przedsionków. Częstość występowania migotania przedsionków zwiększa się wraz z wiekiem i dotyczy ⅓ populacji pacjentów po 85r.ż.

Więcej informacji o objawach, powikłaniach i leczeniu migotania przedsionków w kolejnych wpisach.