Leczenie podwyższonego poziomu cholesterolu

Podstawą leczenia zbyt wysokiego poziom cholesterolu we krwi jest leczenie niefarmakologiczne: zdrowa dieta i modyfikacja stylu życia (aktywność fizyczna, redukcja masy ciała, zaprzestanie palenia papierosów).

Jeżeli prowadzone postępowanie niefarmakologiczne nie przynosi zadowalających efektów, to należy zastosować leki obniżające poziom cholesterolu. Leki wprowadza się w zależności od całkowitego ryzyka chorób serca i naczyń danej osoby.

Inaczej jest u osób, które mają rozpoznaną miażdżycęprzebyły zawał serca lub udar mózgu. Osoby takie mają bardzo duże ryzyko kolejnych chorób sercowo-naczyniowych i u nich leki obniżające cholesterol należy włączyć jak najszybciej, bo udowodniono, że zmniejszają miażdżycę, zapobiegają kolejnym epizodom zawału czy udaru mózgu i przedłużają życie. 

Leczenie lekami obniżającymi poziom cholesterolu nie zwalnia jednak z prowadzenia postępowania niefarmakologicznego o którym wspomniano powyżej. Leczenie (niefarmakologiczne i farmakologiczne) należy kontynuować nawet jak poziom cholesterolu obniży się.

Nie odstawiaj leków obniżających poziom cholesterolu bez konsultacji z lekarzem, nawet jeśli wyniki badań krwi wydają Ci się prawidłowe.