Jakie wartości cholesterolu są prawidłowe?

Oznaczenie lipidogramu (poziomu cholesterolu z podziałem na frakcje) wykonuje się na czczo, po 12 godzinach od ostatniego posiłku.

Wartości prawidłowe (pożądane) zależą od płci, wieku, obecności czynników ryzyka miażdżycy, chorób współwystępujących i przebytych (np. zawał serca, udar mózgu). Dlatego też zazwyczaj na wyniku podane są różne normy – w zależności od tego, do jakiej grupy należy dana osoba.

Najważniejszym celem w leczeniu zaburzeń lipidowych jest osiągnięcie odpowiednio niskich wartości tzw. „złego cholesterolu” – LDL.

W wielu badaniach udowodniono, że obniżenie poziomu LDL-cholesterolu, redukuje ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych – np. zawał serca czy udar mózgu, zarówno u osób, które jeszcze nie przebyły takich zdarzeń (tzw. profilaktyka pierwotna) jak i u tych, którzy je przebyli (tzw. profilaktyka wtórna). Dlatego też w ramach profilaktyki wtórnej, zalecane jest dążenie do bardzo niskich wartości LDL-cholesterolu.

W związku z tym, że wysoki poziom cholesterolu we krwi to tylko jeden z kilku czynników ryzyka miażdżycy, nawet osoby z niskim poziomem cholesterolu mogą mieć miażdżycę.

Jeśli masz problem z interpretacją swojego wyniki lipidogramu, nie wiesz, jaki jest pożądany wynik u ciebie, zgłoś się do lekarza.