Jaki związek mają zaburzenia erekcji z chorobami serca?

Przyczyną zaburzeń erekcji częściej są choroby somatyczne, niż czynniki psychologiczne, szczególne znaczenie mają choroby układu krążenia. Czynniki, które są odpowiedzialne za rozwój miażdżycy i uszkodzenie śródbłonka naczyń (tzw. czynniki ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego), odgrywają dużą rolę w rozwoju przyczyn zaburzeń funkcji seksualnych. Do tych czynników zaliczamy: wiek, nadciśnienie tętnicze, otyłość, palenie papierosów, cukrzycę, zaburzenia lipidowe, małą aktywność fizyczną. Stwierdzono, że mężczyźni z czynnikami ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego mieli 4-krotnie wyższe ryzyko zaburzeń erekcji, w porównaniu z mężczyznami bez tych czynników ryzyka. W badaniach okazało się, że wśród mężczyzn z cukrzycą zaburzenia erekcji występują 4-krotnie częściej, z nadciśnieniem tętniczym: 1,58-krotnie częściej, z zaburzeniami lipidowymi 1,63-krotnie częściej, u palących papierosy 2,5-krotnie częściej.

Dlaczego zaburzenia erekcji związane są z chorobami układu sercowo-naczyniowymi? Uszkodzenie nabłonka tętnic związane z miażdżycą najpierw daje objawy w narządach z małymi tętnicami, dlatego uszkodzenie tętnic członka (powodujące zaburzenia erekcji), wyprzedza wystąpienie innych chorób naczyniowych – tych w których dochodzi do uszkodzenia większych tętnic: serca (choroba wieńcowa), mózgu (udar). Dlatego uważa się, że zaburzenia erekcji mogą być pierwszym objawem i zwiastować wystąpienie chorób serca i naczyń w przyszłości a pacjenci z takimi zaburzeniami, powinni być skonsultowani przez kardiologa, nawet jeśli nie mają objawów chorób serca.