Spożywanie alkoholu a ryzyko chorób serca

Kto z nas, wznosząc toast, zastanawia się nad wpływem picia alkoholu na ryzyko chorób serca? Wnioski z analizy danych prawie 600-tysięcznej populacji oceniającej związki między dawką wypijanego alkoholu a ryzykiem chorób serca i naczyń są następujące.

Stwierdzono korelację pomiędzy ilością wypijanego alkoholu tygodniowo, a śmiertelnością całkowitą – śmiertelność całkowita była najniższa w grupie osób pijących mniej lub około 100 g alkoholu na tydzień (tj. ok. 2,5l piwa lub ok. 1l wina lub ok. 300ml wódki).

W porównaniu z osobami pijącymi 0-110 g alkoholu tygodniowo osoby pijące więcej: 100-200 g tygodniowo, 200-350 g tygodniowo i więcej niż 350 g alkoholu tygodniowo miały niższą oczekiwaną długość życia w wieku 40 lat odpowiednio o około pół roku, 1-2 lata, 4-5 lat.

Picie alkoholu zwiększało ryzyko wystąpienia udaru mózgu, choroby wieńcowej (bez zawału serca), niewydolności serca, choroby nadciśnieniowej zakończonej zgonem i tętniaka aorty brzusznej zakończonego zgonem. Jednak stwierdzono również, że picie alkoholu było związane z niższym ryzykiem zawału serca.

Podsumowując, spożywanie większej ilości alkoholu niż 100g tygodniowo skraca życie i zwiększa ryzyko wystąpienia wielu chorób. Biorąc pod uwagę powyższe, nie ma uzasadnienia zalecanie picia alkoholu w profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych, nawet niewielkich ilości.

 

Na podstawie: Wood AM, Kaptage S, Butterworth AS, i wsp. Risk thresholds for alcohol consumption: combined analysis of individual-participant data for 599 912 current drinkers in 83 prospective studies. Lancet 2018; 391:1513-23.