Czynniki ryzyka chorób serca i naczyń

W ocenie prawdopodobieństwa wystąpienia chorób serca i naczyń, bierze się pod uwagę czynniki o udowodnionym wpływie na rozwój tych chorób. Czynniki te dzieli się na takie, które podlegają modyfikacji (mamy na nie wpływ) i te niepodlegające modyfikacji.

W profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych ważne jest wykrywanie i modyfikacja/eliminacja czynników ryzyka sercowo-naczyniowego.

Czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego podlegające modyfikacji, to:

– nieprawidłowa dieta (bogatotłuszczowa, z dużą zawartością cukrów prostych, małą zawartością ryb, warzyw, owoców),

– palenie tytoniu,

– brak/mała aktywność fizyczna,

– podwyższone ciśnienie tętnicze,

zaburzenia lipidowe: zwiększone stężenie cholesterolu LDL (tzw. „zły cholesterol”) w osoczu, małe stężenie cholesterolu HDL (tzw. „dobry cholesterol”), zwiększone stężenie triglicerydów (TG),

– zaburzenia gospodarki cukrowej (węglowodanowej): stan przedcukrzycowy lub cukrzyca,

– nadwaga lub otyłość.

 

Czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego niepodlegające modyfikacji, to:

– wiek (mężczyźni ≥45 lat, kobiety ≥55 lat),

– płeć (większe ryzyko stwierdzono u mężczyzn niż u kobiet przed menopauzą),

– wczesne (u mężczyzn <55. rż., u kobiet <60. rż.) występowanie w rodzinie choroby niedokrwiennej serca lub chorób innych tętnic na podłożu miażdżycy (np. udar mózgu).