Czy tomografia komputerowa tętnic wieńcowych zastępuje koronarografię?

Tomografia komputerowa tętnic wieńcowych w odróżnieniu do koronarografii jest badaniem nieinwazyjnym, które również pozwala ocenić tętnice wieńcowe (tętnice zaopatrujące w krew mięsień sercowy; do ich zwężenia lub zamknięcia dochodzi w chorobie wieńcowej).

Jednak to badanie ma wiele ograniczeń i nie zawsze daje odpowiedz na pytanie, czy zmiany w tętnicach wieńcowych są istotne. Jeśli w tomografii opisywane są zmiany w tętnicach wieńcowych, które są istotne i tak nie obędzie się bez koronarografii.

Koronarografia jest badaniem weryfikującym, pozwalającym wykonać dodatkowe badania (np.pomagające określić, czy dane zwężenie w tętnicy wieńcowej jest istotne). Czasem również natychmiast po wykonaniu koronarografii, można wykonać angioplastykę, jeśli np. znaleziono pojedyncze istotne zwężenie w tętnicy wieńcowej.

Tak więc tomografia komputerowa jest zlecana tylko niektórym pacjentom, najczęściej takim bez zdiagnozowanej choroby wieńcowej, bez przebytego wcześniej zawału serca, czy stentowania tętnic wieńcowych.

Jeśli masz wątpliwości na temat diagnostyki swojej lub bliskiego, porozmawiaj z prowadzącym kardiologiem.