Co to jest kardiowersja?

Kardiowersja to zabieg, który przywraca prawidłowy rytm serca u osób z arytmią (najczęściej wykonywany u osób z migotaniem przedsionków). Kardiowersja może być wykonana z użyciem leków (kardiowersja farmakologiczna) lub za pomocą impulsu elektrycznego (kardiowersja elektryczna).

Kardiowersja za pomocą leków jest mniej skuteczna od kardiowersji elektrycznej, pomaga tylko gdy arytmia nie trwa długo. Samo podawanie leku często musi trwać nawet kilka godzin, aby uzyskać pożądany efekt – czyli “zablokować” miejsca odpowiedzialne za arytmię.

Kardiowersja elektryczna jest zdecydowanie bardziej skuteczna od kardiowersji farmakologicznej. Polega na przyłożeniu do klatki piersiowej pacjenta elektrod, za pomocą których przez serce przepływa impuls elektryczny, który na krótko “blokuje” miejsca generujące arytmię i pozwala podjąć działanie części serca, która produkuje prawidłowy rytm serca. W związku z tym, że jest to zabieg nieprzyjemny dla pacjenta, pacjent poddawany jest krótkiemu dożylnemu znieczuleniu ogólnemu. W czasie zabiegu pacjent śpi, nic nie czuje a po zabiegu nic nie pamięta – często nawet pyta, kiedy w końcu zacznie się procedura. Kardiowersja elektryczna jest bezpieczną i bardzo skuteczną procedurą, może być wykonywana nawet w ciąży.

Aby zminimalizować ryzyko powikłań zatorowo-zakrzepowych, przed i po kardiowersji zaleca się leczenie przeciwkrzepliwe; jedynie jeśli mamy pewność, że arytmia nie trwała dłużej niż 48 godzin, można ją wykonać bez przygotowania pacjenta lekami przeciwkrzepliwymi. Leczenie to zawsze należy prowadzić zgodnie z zaleceniami lekarza i nie przerywać go bez konsultacji z lekarzem.Nawet jeśli kardiowersja była skuteczna – udało się przerwać arytmię, najczęściej migotanie przedsionków z czasem powraca. Z zasady podejmuje się kolejne kardiowersje, jeśli poprzednie były skuteczne.