Uszkodzenie serca w przebiegu COVID-19

Osoby starsze, chorujące na nadciśnienie tętnicze, cukrzycę i niewydolność nerek częściej mają cechy uszkodzenia serca w przebiegu infekcji COVID-19. Cechy uszkodzenia mięśnia sercowego były stwierdzane nawet u 62% pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19. Przyczyna uszkodzenia serca nadal nie jest znana. Są hipotezy, które mówią, że uszkodzenie serca w przebiegu COVID-19 może być spowodowane tzw. burzą cytokinową, niedokrwieniem z powodu zmian zakrzepowych w małych naczyniach odżywiających mięsień sercowy, lub zapaleniem komórek mięśnia sercowego.

U osób u których poza laboratoryjnymi cechami uszkodzenia mięśnia sercowego (wzrostem tzw. troponin we krwi) obecne są zaburzenia w USG serca (ECHO) częściej dochodzi do zgonu podczas pobytu w szpitalu z powodu COVID-19. Jeśli jednak zwiększonemu poziomowi troponin (parametry we krwi mówiące o uszkodzeniu mięśnia sercowego) nie towarzyszą zmiany w badaniu USG serca nie wiąże się to z gorszym przeżyciem.

Podsumowując, u osób starszych i obciążonych wieloma chorobami częściej dochodzi do uszkodzenia serca w przebiegu infekcji COVID-19, takie osoby powinny być szczególnie chronione przed zakażeniem koronawirusem.Na podstawie: Giustino G, Croft LB, Stefanini GG, et al. Characterization of Myocardial Injury in Patients With COVID-19. J Am Coll Cardiol. 2020 ;76(18):2043-2055