Optymalne wartości ciśnienia tętniczego w czasie leczenia

U wszystkich pacjentów zaleca się dążenie do obniżenia wartości ciśnienia tętniczego do wartości < 140/90 mm Hg, a przy dobrej tolerancji leczenia wartości ciśnienia tętniczego powinny być obniżone do 130/80 mm Hg lub niższej u większości osób.

U większości osób < 65. roku życia zaleca się obniżenie ciśnienia skurczowego (pierwsza wartość) do wartości 120–129 mm Hg.

U starszych osób (≥ 65 lat) zaleca się docelowe wartości ciśnienia skurczowego w granicach 130–139 mm Hg.

U pacjentów w wieku powyżej 80 lat zaleca się aby docelowe wartości ciśnienia skurczowego były pomiędzy 130 a 139 mm Hg, pod warunkiem dobrej tolerancji takich wartości.

Należy dążyć do tego, żeby docelowe wartości ciśnienia rozkurczowego (druga wartość) były poniżej 80 mm Hg u wszystkich osób z nadciśnieniem tętniczym.


Nie odmawia się leczenia lub nie zaprzestaje stosowanego już leczenia ze względu na podeszły wiek, warunkiem jest tylko dobra tolerancja leczenia.